Vores social impact

65%

af dem, som er visiteret til fleksjob har været uden beskæftigelse i over fem år

18,3%

ledigheden blandt folk, der er visiteret til fleksjob

Det er muligt at skabe plads til dem,
der ikke trives i traditionelle ansættelser

I Weply er vi i stand til at beskæftige samt holde på en gruppe på arbejdsmarkedet, som er svært underbeskæftigede og har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ansat 17 fleksjobbere som chatkonsulenter. Ikke som velgørenhed, men forretning – god forretning, der bygger på dedikerede medarbejdere.

I Danmark står cirka 120.000 mennesker med handicap uden arbejde – en stor del af dem er visiteret til fleksjob. En femtedel af alle fleksjobbere er ledige. Det har store konsekvenser for den, der ikke er en del af fællesskabet. Det præger familien, når en forælder savner den identitet og arbejdsglæde, som følger med et job. Og for samfundet betyder det også en del. Den økonomiske samfundsgevinst ved at hjælpe et menneske med handicap i arbejde er omkring en kvart million kroner.

Da vi bidrager til højere beskæftigelse samt  økonomisk inklusion af personer med handicap, bidrager vi til FN's verdensmål.

Vores ansættelser er gjort i samarbejde med følgende partnere:

Mød chatkonsulenten Peter

pil-mod-H

Vi ønsker at inspirere andre virksomheder ved at vise, at det er muligt at gøre en social forskel med selv den mest kommercielle forretningsmodel. Sammen med os kan andre være med til vores vision om at at blive den virksomhed i verden, der har flest ansatte med handicap.