Vores social impact

I 2019 kastede vi vores daværende forretningsmodel op i luften, med dét formål at skabe en ny innovativ forretningsmodel med fokus på social og økonomisk bæredygtighed. Vi gik fra at have en traditionel platform-baseret ansættelsesmodel, til en model med fokus på at få flere mennesker med handicap i arbejde som chatkonsulenter hos os.

65%

af dem, som er visiteret til fleksjob har været uden beskæftigelse i over fem år

18,3%

ledigheden blandt folk, der er visiteret til fleksjob

I Weply er vi i stand til at beskæftige samt holde på en gruppe på arbejdsmarkedet, som er svært underbeskæftigede og har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har ansat 17 fleksjobbere som chatkonsulenter. Ikke som velgørenhed, men forretning – god forretning, der bygger på dedikerede medarbejdere.

I Danmark står cirka 120.000 mennesker med handicap uden arbejde – en stor del af dem er visiteret til fleksjob. En femtedel af alle fleksjobbere er ledige. Det har store konsekvenser for den, der ikke er en del af fællesskabet. Det præger familien, når en forælder savner den identitet og arbejdsglæde, som følger med et job. Og for samfundet betyder det også en del. Den årlige økonomiske samfundsgevinst ved at hjælpe et menneske med handicap i arbejde er omkring en kvart million kroner.

Da vi bidrager til højere beskæftigelse samt økonomisk inklusion af personer med handicap, bidrager vi til FN's verdensmål.

SDG Wheel
SDG Goal 8
SDG Goal 10

Mød chatkonsulenten Peter

pil-mod-H

Vi ønsker at inspirere andre virksomheder ved at vise, at det er muligt at gøre en social forskel med selv den mest kommercielle forretningsmodel. Sammen med os kan andre være med til vores vision om at blive den virksomhed i verden, der har flest ansatte med handicap.

Vores ansættelser er gjort i samarbejde med følgende partnere:

samarbejde-rebild kommune
samarbejde-næstved kommune
samarbejde-københavns kommune
samarbejde-gribskov kommune
samarbejde-glostrup kommune
3Artsarmarbejde-frederiksberg kommune

Samtaler fører til konverteringer

Oplev det på din hjemmeside i dag